Suse linux 8.1 begin oktober in de winkel.

Het resultaat van 10 jaar ervaring: comfort en optimale veiligheid voor computergebruikers

Brussel, 27 september 2002 – Vandaag maakt SuSE Linux, internationaaltechnologisch leider en solutions provider van open sourcebesturingssystemen, bekend dat de nieuwste versie van Europa’s …


Het resultaat van 10 jaar ervaring: comfort en optimale veiligheid voor computergebruikers

Brussel, 27 september 2002 – Vandaag maakt SuSE Linux, internationaaltechnologisch leider en solutions provider van open sourcebesturingssystemen, bekend dat de nieuwste versie van Europa’s …

Het resultaat van 10 jaar ervaring: comfort en optimale veiligheid voorcomputergebruikers

Brussel, 27 september 2002 – Vandaag maakt SuSE Linux, internationaaltechnologisch leider en solutions provider van open sourcebesturingssystemen, bekend dat de nieuwste versie van Europa’s populaireLinux-distributie in oktober beschikbaar komt. SuSE Linux 8.1 biedt een totdusver ongekend hoge gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Dit steltprivГ©-gebruikers in staat op hun pc’s te profiteren van de stabiliteit enveiligheid die het Linux besturingssysteem eigen zijn. Opgericht in 1992 isSuSE gegroeid tot toonaangevend aanbieder van producten en oplossingen opbasis van het open source besturingssysteem Linux. SuSE viert dit jaar tienjaar vooruitstrevende Linux-ontwikkeling en tien jaar betrouwbaar enstrategisch partnerschap van het bedrijfsleven.

SuSE’s systeemassistent YaST2 (Yet another Setup Tool) verbindt hetbesturingssysteem en de toepassingen met elkaar en fungeert als hart enschakelcentrum van dit uitgebreide pakket voor zowel beginnende als ervarenLinux-gebruikers. Met YaST2 zijn ook nieuwe gebruikers in staat Linux inminder dan dertig minuten te installeren. De vernieuwde hardwaredetectieintegreert zelfs de nieuwste USB2.0-apparatuur automatisch. Met een enkelemuisklik kunnen printers, geluidskaarten en tv-kaarten geГЇnstalleerd wordenen een nieuwe module in YaST2 helpt bij de configuratie van specifiekehardware als joysticks. Zelfs uitvoerapparatuur als touchscreens, verticalelcd’s, 3D-oplossingen en multiheadsystemen zijn eenvoudig te installerenmet SaX2 (SuSE advanced X configuration). Professionele Linux-gebruikerszullen de verbeterde YaST2 tekstmode waarderen.

Praktische, waardevolle hulp voor dagelijkse takenDe nieuwe manager voor systeemprofielen SCPM (SuSE Configuration ProfileManagement) vereenvoudigt het beheer van meerdere systeemconfiguraties.SuSE Linux-gebruikers die op meerdere locaties werken, kunnen nuplaatselijke randapparatuur als printers en scanners met een enkele klikgebruiken. Laptop-gebruikers zullen ook de verbeterde ondersteuning vandraadloze lan’s op prijs stellen, die met YaST2 gemakkelijk in te stellenis. Gegevensencryptie met WEP (Wired Equivalent Privacy) voorziet inmaximale veiligheid voor draadloze lan’s. Versie 8.1 biedt nuCAPI-ondersteuning (Common ISDN Application Programming Interface).Hierdoor kunnen faxberichten worden verstuurd via passieve isdn-kaarten.Als standaard printsysteem is gekozen voor CUPS (Common Unix PrintingSystem), dat dankzij de grote hoeveelheid stuurprogramma’s flexibel ennauwkeurig gebruik van alle gangbare printers mogelijk maakt. Naast deverbeterde SuSE Firewall 2, een cryptisch bestandssysteem dat gegevens oplaptops en harde schijven zelfs in geval van diefstal beschermt, maken GNUPrivacy Guard (GPG encryption) en bewezen beveiligingstechnieken alsOpenSSH, PAM en IPsec deel uit van de standaarduitrusting van SuSE Linux8.1.

Office-pakket zonder meerkostenOpenOffice.org 1.0.1 ondersteunt zowel TrueType als verbeterdeimportfilters. Gebruikers beschikken dan ook over volwaardige programma’svoor tekstverwerking, spreadsheets en presentaties, zonder extralicentiekosten. Wederom biedt SuSE de nieuwste versie van de uitstekendegebruikersomgeving KDE, versie 3.0.3, ditmaal gepresenteerd in deinnovatieve “Keramiekstijl”. De look and feel kan uiteraard door gebruikersworden aangepast aan hun persoonlijke voorkeur en ook het nieuwe bureaubladGNOME 2.0 desktop wordt meegeleverd. Een van de hoogtepunten voormultimediafans is GPhoto 2.1, een toepassing die beelden van de digitalecamera direct overzet naar de harde schijf, waar ze eenvoudig bewerktkunnen worden met het beeldbewerkingsprogramma Gimp. De Ogg Vorbis 1.0encoder en speler is op dit moment het geavanceerdste programma vooraudiocompressie, dat zelfs de kwaliteit van de gebruikelijke mp3- en mp3pro-technologie overtreft. Gemakkelijk, betrouwbaar en snel cd-roms brandenis mogelijk met het nieuwe programma K3b. De verbeterde Windows-emulator”wine” maakt het gebruik van diverse Windows-toepassingen onder Linuxmogelijk.

SuSE YOU – altijd actueel, altijd veiligSuSE YOU (YaST Online Update) is de unieke SuSE-dienst voorsysteemonderhoud en ?optimalisatie. Gebruikers kunnen een lijst met allebeveiligingsupdates downloaden van de SuSE-server en zelf besluiten welkeupdates ze willen installeren. Hierbij worden uitsluitend de wijzigingentoegezonden en geen complete programma’s. SuSE-gebruikers met een modem- ofisdn-aansluiting profiteren met name van deze dienst, die detransmissietijd tot ongeveer eenderde terugbrengt en een blijvend stabiel,veilig en krachtig systeem garandeert.

State-of-the-art Linux-techonologieIn aanvulling op gebruikelijke media als cd-rom of dvd biedt SuSE’s nieuweSoftware Installer installatie op basis van ftp- en http-servers, lokalemappen en netwerkschijven. Software Installer controleert complexeafhankelijkheden van uiteenlopende programmapakketten voorafgaand aan deinstallatie, waarmee maximale systeemstabiliteit gegarandeerd is.SuSE levert het SuSE Linux 8.1 besturingssysteem met kernel 2.4.19 en gcc3.2, beiden behorend tot de nieuwste Linux-technologie. GeoptimaliseerdeLinux kernels bieden maximale prestaties voor Pentium 4- enAMD-processoren. De krachtige bootmanager GRUB (Grand Unified Boot Loader),vervangt de Linux-Loader Lilo als standaard bootmanager. Powertweak biedtprofessionele Linux-gebruikers de mogelijkheid kernelparameters gemakkelijkaan te passen en zo de prestatie van hun systemen te verbeteren. Denieuwste versies van centrale Linux-programma’s als de webserver Apache2.0.40 en Samba 2.2.5, de bestands- en printserver voor Windows-netwerken,worden eveneens meegeleverd.Ten slotte zijn met ReiserFS, JFS, XFS en Ext3 maar liefst vierbestandssystemen met journaling-functionaliteit beschikbaar.

In de winkel vanaf begin oktoberSuSE Linux 8.1 wordt geleverd met vernieuwde handleidingen, waarin nieuwehoofdstukken zijn opgenomen over digitale camera’s, het printsysteem CUPSen de GNOME bureaubladomgeving. SuSE Linux 8.1 zal begin oktober in dewinkels liggen. De adviesprijs voor SuSE Linux 8.1 Personal (3 cd’s,handleiding, 60 dagen ondersteuning bij installatie) bedraagt EUR 49,90. Deprijs voor SuSE Linux 8.1 Professional (7 cd’s, 1 dvd, handleiding enbeheergids, 90 dagen ondersteuning bij installatie) bedraagt EUR 89,90.

Bron: Duga.beAuteur: Paul Lievers