Gratis online banktarieven vergelijken

De verbruikersorganisatie Test-Aankoop heeft, met de steun van Fedict en de FOD Economie, een tariefsimulator ontwikkeld waarmee de tarieven van de verschillende banken online kunnen worden vergeleken. Lees verder op VNUnet.

De verbruikersorganisatie Test-Aankoop heeft, met de steun van Fedict en de FOD Economie, een tariefsimulator ontwikkeld waarmee de tarieven van de verschillende banken online kunnen worden vergeleken. Lees verder op VNUnet.