Anti spam email adres

De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft zopas een e-mailadres ter beschikking gesteld van personen die geconfronteerd werden met spam.


De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft zopas een e-mailadres ter beschikking gesteld van personen die geconfronteerd werden met spam.
Spam is de laatste jaren een echte plaag geworden. Het ontvangen van dergelijke mails zorgt voor tijdverlies en ergernis bij de recipiГ«nt. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft zopas een e-mailadres (spam@privacy.fgov.be) ter beschikking gesteld, waarnaar mensen die te…

Vervolg: http://www.internetaddict.be/shownews.cfm?lg=nl&id=9140&cid=1